האם השליחות עוסקת בהסברה ישראלית?

שנת השרות התפוצות אינה עוסקת באופן ישיר בנושא ההסברה הישראלית. הש"ש עובד במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות בעיקר עם ילדים ונוער. נושא ההסברה יכול להופיע באופן עקיף בשיחות לא פורמאליות ולרגל אירועים מיוחדים.
  • תגובות
התגובות סגורות