מתי מתחילים לדבר על שיבוץ?

תהליך היציאה לשליחות מחולק לשני שלבי מיון: המיון השליחותי והמיון המסלולי. שלב המיון השליחותי מאפשר לבחון את התאמת המועמד לתפקיד השליחות ולמועמד להכיר יותר לעומק את תפקיד השליח ואת עולם השליחות. בתום שלב זה מתחיל שלב מיון במסלול מסוים, במסגרתו בודקים מספר יעדים אפשריים אשר מתאימים לכישוריו של המועמד ולדרישות היעד.
  • תגובות
התגובות סגורות