מה כולל תהליך המיון?

תהליך המיון מורכב מהשלבים הבאים: 1. הגשת טופס מועמדות לשליחות הכולל פרטים אישיים, מניעים והיכרות עם המומעד. מומלץ לפרט במידה והתקבלו לחיוב קורות החיים יקבל המועמד מכתב לשיבוץ עצמי בסדנאות מיון. 2. סדנת מיון בשלב זה נעשים מבדקים קבוצתיים לבחון יכולות מגוונות. שלב זה מתקיים בקריית מוריה בירושלים. 3. ראיון אישי ומבדק ידע  ראיונות לשליחות מתקיימים בקרית מוריה בירושלים. 4. מבחן התאמה לשליחות. מתקיים במכוני השמה בתל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע. 5. ועדת בחירה מתקיימת בקריית מוריה בירושלים במידת הנדרש.
 
  • תגובות
התגובות סגורות