מה אם אני מתלבט? באיזה שלב כבר מצופה ממני להתחייב?

התלבטות  זה תהליך לגיטימי, כל עוד זה קורה בתהליך המיון הראשוני. כל מועמד המתחיל את שלב המיון מול הקהילות חייב להיות אחרי שלב ההתלבטות...סוף נובמבר..
  • תגובות
התגובות סגורות