מהם השלבים הבאים אחרי הריאיון הטלפוני?

במידה ומהריאיון עולה כי ישנה התאמה ראשונית לשליחות, השלב הבא בתהליך הוא סדנת מיון. מדובר ביום שבו נבדקות יכולות ההדרכה שלך בפועל במסגרת קבוצתית ועל סמך משימות שיהיה עליך להכין לקראת הסדנה ו/או במהלכה. בסדנת המיון מקבלים המועמדים מידע נוסף על מחנות הקיץ ועל המשך תהליך המיון וההכשרה. מועמדים שיימצאו מתאימים ימשיכו לעבר שלב השיבוץ למחנה. בשלב זה נעשה ניסיון לשלב את כל המועמדים שעברו בהצלחה את סדנת המיון למחנה, על בסיס כישוריהם, יכולותיהם ההדרכתיות, התאמה דתית ועוד. חשוב לציין כי לא לכל המועמדים שיעברו בהצלחה את סדנת המיון יימצא שיבוץ למחנה וזאת בשל צרכי המחנות ותהליך ההתאמה בין המועמדים למחנות.

מועמדים שיימצא להם שיבוץ למחנה ימשיכו לעבר השלב הבא – ראיונות המנהלים. בסוף חודש ינואר ובתחילת חודש פברואר מגיעים לארץ עשרות מנהלי מחנות על מנת לראיין את המועמדים למחנות שלהם. המנהלים הם הקובעים הסופיים לגבי התאמת המועמדים לשליחות. מועמדים שיעברו את שלב הראיונות בהצלחה יוזמנו להשתתף בסמינר הכשרה בן ארבעה ימים המתקיים בקיבוץ שפיים בתחילת חודש אפריל. הסמינר הוא חובה וללא השתתפות בו לא ניתן לצאת לשליחות. משתתפים בו גם עשרות מנהלי מחנות ושליחים ותיקים. בין כל השלבים המתוארים כאן יתקיימו גם תהליכים לוגיסטיים הקשורים לטיסות, ויזה והביטוח של כל מועמד.

  • תגובות
התגובות סגורות