למי שייכים המחנות?

1,300 השליחים של התכנית יוצאים לכ-200  מחנות קיץ יהודיים בארצות הברית ובקנדה. המחנות אינם שייכים לסוכנות היהודית, אלא לתנועות והארגונים המרכזיים ביהדות צפון אמריקה. בין התנועות והארגונים הללו ניתן למנות את מחנות התנועה הרפורמית (URJ), מחנות התנועה הקונסרבטיבית ("רמה"), מחנות השייכים לארגון הגג של הקהילות היהודיות בצפון אמריקה (JCCA), מחנות "הבונים דרור", מחנות תנועת "יהודה הצעיר", מחנות AIJCועוד עשרות מחנות עצמאיים שאינם שייכים לתנועה או ארגון כלשהם. ישנם שני סוגי מחנות: מחנות יום ומחנות לילה. מחנות היום נמצאים בערים או בסמוך להם. במהלך היום המדריכים עובדים עם חניכים בגילאים שונים ובשעות אחר הצהריים, כאשר המחנה מסתיים, השליחים מתארחים במשפחות מארחות המשתייכות לקהילת המחנה. מחנות הלילה מרוחקים יותר מהערים בדרך כלל ונמצאים בטבע. המדריכים במחנות אלו עובדים וישנים במחנה.
  • תגובות
התגובות סגורות