איך מתחילים את התהליך ומה הוא כולל?

נכנסים לאתר הסוכנות ומגישים את טופס המועמדות לתוכנית, תשובה לגבי התאמה ראשונית לתכנית תשלח בתוך 3 ימי עסקים.במידה וישנה התאמה ראשונית לתכנית, ניתן יהיה להתקדם ולהשתבץ לסדנת מיון. בסדנת המיון נבדקות יכולות שונות במסגרת קבוצתית, כמו כן, המועמדים מתבקשים להכין משימה לקראת הסדנה ו/או במהלכה. בסדנת המיון מקבלים המועמדים מידע נוסף על מחנות הקיץ ועל המשך תהליך המיון וההכשרה. מועמדים שנמצאים מתאימים ממשיכים לשלב השיבוץ למחנה. בשלב השיבוץ נעשה ניסיון לשלב את כל המועמדים שעברו בהצלחה את סדנת המיון למחנה, על בסיס כישוריהם, יכולות ההדרכה שלהם, גישה לדת ועוד. חשוב לציין כי לא לכל המועמדים שעוברים בהצלחה את סדנת המיון נמצא שיבוץ למחנה, זאת בשל צרכי המחנות ותהליך ההתאמה בין המועמדים למחנות. מועמדים שנמצא להם שיבוץ למחנה ממשיכים לשלב הבא – ראיונות המנהלים. במהלךהחודשים ינואר ופברואר מגיעים לארץ עשרות מנהלי מחנות על מנת לראיין את המועמדים.. המנהלים הם אלו הקובעים  לגבי התאמת המועמדים לשליחות. מועמדים שעוברים את שלב הראיונות בהצלחה מוזמנים להשתתף בסמינר הכשרה בן ארבעה ימים המתקיים במהלך חודש אפריל. ההשתתפות בסמינר ההכשרה הינה הכרחית ובלעדיה לא ניתן לצאת לשליחות.
  • תגובות
התגובות סגורות