כמה זמן תהליך המיון נמשך?

תהליך המיון לעוברים את דרישות הסף יתחיל ביוני 2018 כאשר המועמדים יתבקשו להשתבץ בסדנאות הערכה דרך קישורית (לינק) מיוחדת שתישלח לעומדים בקריטריונים. המסיימים בהצלחה שלב זה ימשיכו בתהליך המיון הכולל ראיון אישי בסוכנות היהודית ומבחן התאמה במכון חיצוני. שלב זה מסתיים בנובמבר 2018 ולאחריו יוחלט מי מבין המועמדים עולה לשלב המיון והראיונות עם הקהילות. שלב המיון הקהילתי יסתיים בסוף ינואר 2019.
  • תגובות
התגובות סגורות