כיצד עובדת השיטה עם הממליצים? האם אתם פונים אליהם? מה ניתן לעשות כדי לקדם זאת?

מייל אוטומטי מלווה בהסבר מפורט יוצא לכתובת מייל הממליץ אשר המועמד נדרש לציין בטופס הגשת המועמדות. במייל הנ"ל יש תבנית המלצה אותה ממלא הממליץ ובלחיצת כפתור שולח חזרה למערכת שלנו. המועמדים לא רואים את ההמלצות. באחריותך לוודא שאכן הממליץ קיבל את הבקשה להמלצה מטעם הסוכנות וענה עליה. קבלת ההמלצה היא תנאי להתחלת תהליך המיון.
יש לשים לב לכתוב את כתובת מייל הממליץ ללא טעויות.
  • תגובות
התגובות סגורות