יהיה לי זמן להמשיך לנגן תוך כדי?

הש"ש קודם כל מחויב לעבודתו בקהילה ובמוסדותיה. אנו מעודדים את הנושא של פנאי עבור הש"ש, כל זמן שזה אינו פוגע בעבודה השוטפת.
  • תגובות
התגובות סגורות