זה נחשב למלגה? יש נקודות לתואר?

אתה מקבל בסיום הקורס תעודה רשמית מהסוכנות, ומדובר בקורס שאפשר וכדאי להכניס לקורות חיים. אבל אין לו זיכיון אקדמי.
  • תגובות
התגובות סגורות