ואם אני חייל/סטודנט?

חיילים

חיילים שתאריך השחרור שלהם חל עד ה- 10/6/2017 יכולים להתחיל את תהליך המיון כמו כל מועמד אחר. עם זאת, יש לזכור כי תהליך המיון וההכשרה השנתי דורש השתתפות במספר מפגשים ובאחריות החייל לקבל את האישורים לימי חופש ממפקדיו. חיילים המשתחררים החל מה- 11/6/2017 נדרשים לפנות למסלול המיון הצה"לי שבאחריות חיל החינוך בטלפון: 03-7374776. חשוב לציין כי הסוכנות היהודית אינה יכולה לסייע בבקשות לקיצורי שירות ואינה צד בתהליך זה.

סטודנטים

סטודנטים המעוניינים לצאת לשליחות חייבים לקחת בחשבון כי מועדי השליחות הם מתחילת חודש יוני ועד אמצע חודש אוגוסט. זו עדיין תקופת לימודים ומבחנים במוסדות האקדמיים, וכאמור, לא ניתן לצאת למחנה מאוחר או לעזוב אותו מוקדם, ולכן מומלץ לברר את מועדי סיום הלימודים והמבחנים טרם ההתקדמות בתהליך. מרבית המוסדות האקדמיים אינם מאפשרים מועדי בחינה מיוחדים בשל יציאה לשליחות.

  • תגובות
התגובות סגורות