ואם אני חייל/סטודנט?

חיילים שתאריך השחרור שלהם חל עד ה- 10/6/2018 יכולים להתחיל את תהליך המיון כמו כל מועמד אחר. עם זאת, יש לזכור כי תהליך המיון וההכשרה השנתי דורש השתתפות במספר מפגשים ובאחריות החייל לקבל את האישורים לימי חופש ממפקדיו. חיילים המשתחררים אחרי ה-10.6.2018 – יש לפנות לשלישות ביחידה על מנת לקבל פרטים מעודכנים.   סטודנטים סטודנטים המעוניינים לצאת לשליחות חייבים לקחת בחשבון כי מועדי השליחות הם מסוף חודש מאי ועד אמצע חודש אוגוסט. זו עדיין תקופת לימודים ומבחנים במוסדות האקדמיים, וכאמור, לא ניתן לצאת למחנה מאוחר או לעזוב אותו מוקדם. לכן מומלץ לברר את מועדי סיום הלימודים והמבחנים טרם ההתקדמות בתהליך. מרבית המוסדות האקדמיים אינם מאפשרים מועדי בחינה מיוחדים בשל יציאה לשליחות.
  • תגובות
התגובות סגורות