האם תהליך המיון כרוך בתשלום?

תהליך המיון אינו כרוך בדמי הרשמה / תשלום, למעט הוצאות נסיעה ומזון, שהם באחריותו של המועמד.
  • תגובות
התגובות סגורות