האם ניתן לצאת לשליחות בזוג?

השליחות הארוכה היא שליחות לרווקים בלבד. ישנם יעדים בודדים לזוגות נשואים או ידועים בציבור כאשר שני בני הזוג שני בני הזוג פועלים בשטח כשליחים צריכים לעבור את תהליך המיון. היציאה לשליחות תלויה במעבר מוצלח של שני בני הזוג את תהליך המיון.

  • תגובות
התגובות סגורות