האם ניתן לצאת לשליחות בזוג?

בשליחות אופק ותנועתית – היחידה מוציאה לשליחות זוגות נשואים או ידועים בציבור לפני ילדים כאשר שני בני הזוג פועלים בשטח כשליחים. שני בני הזוג עוברים את תהליך המיון כזוג, והיציאה לשליחות תלויה במעבר מוצלח של שני בני הזוג את תהליך המיון. 

שליחות בינה היא שליחות המתאימה גם למשפחות, כאשר ברוב המקרים רק אחד מבני הזוג הוא שליח. 

  • תגובות
התגובות סגורות