האם ניתן לעשות שנת שירות בתפוצות כחלק משירות לאומי?

שנת שרות בתפוצות הינה שנת התנדבות לפני השרות הצבאי / הלאומי ולכן לא ניתן לעשות את השנה כחלק מהשרות.
  • תגובות
התגובות סגורות