האם ניתן לעשות שנת שירות אם אני לא מתגייס לצבא? (בין אם כי יש לי פטור משירות או כי אני מתכוונת להתגייס לשירות לאומי במקום צבאי)

ניתן לעשות שנת שרות לפני השרות הלאומי. לגבי פטור משרות צבאי, כל מקרה ייבחן לגופו.
  • תגובות
התגובות סגורות