האם ניתן לערער במידה ולא עברתי שלב מיון מסוים?

ניתן לערער אך חשוב לציין שהערעור יתקבל אך ורק במקרים בהם יש סיבות ונסיבות כבדות משקל לקבלת הערעור.  לא ניתן לערער בשלב השני מול הקהילות.
  • תגובות
התגובות סגורות