האם יש דברים שצריך להכין מראש לקראת ההרשמה/ המיונים?

כחלק מתהליך המיון יש לאתר ממליץ/צה ולהעביר את הפרטים שלו, בהתאם להנחיות שמופיעות באתר

  • תגובות
התגובות סגורות