האם ישנן מכסות? מה הסיכויים שלי לעבור את השלבים השונים?

אין מכסות! אנחנו תמיד צריכים אנשים מגוונים, מעניינים, ומלאי מוטיבציה!
  • תגובות
התגובות סגורות