האם יוצאים במשלחת או לבד?

ברוב המקרים יוצא השליח לשליחות לבד.

עם זאת, רוב יעדי השליחות הם במדינות בהן ישנם שליחים נוספים של הסוכנות בתפקידים שונים.

  • תגובות
התגובות סגורות