האם יוצאים במשלחת או לבד?

  ברוב המקרים יוצא השליח לשליחות לבד. ביעדים מסוימים ישנם שליחים נוספים של הסוכנות היהודית.
  • תגובות
התגובות סגורות