האם חובה שיהיה לי קשר לדת במסגרת שנת שירות של הסוכנות היהודית?

קשר לדת אינו מהווה דרישת סף הכרחית. מועמדים שיוצאים לשנת שרות מטעם הסוכנות היהודית צריכים להאמין בהשקפת עולם ציונית ובעלי זיקה לעולמות תוכן שונים הקשורים לישראל. כמו כן נדרשת פתיחות שכן העבודה בחו"ל נעשית במסגרת קהילה יהודית ומחייבת השתלבות בחיי הקהילה ובמוסדותיה, לרבות בתי כנסת (מזרמים שונים).
  • תגובות
התגובות סגורות