האם אפשר להתמיין לעוד שנת שירות במקביל? מה קורה אם אני מתקבלת לשנת שירות האחרת (או לזו).

ניתן ואף מומלץ להתמיין לשנת שרות אחרת במקביל, כיוון שגם אם מועמד/ת סיים/מה בהצלחה את שלב הראשון במיון, עדיין לא מובטחת לו/ה קהילה. לכן, אנו ממליצים להמשיך להתמיין לשנות שרות אחרות וגם להמשיך ולהתמיין לתפקידים בצה"ל. קבלה לשנת השרות דרך הסוכנות היהודית, תחייב את המועמד לחתום ויתור בשנת השרות האחרת.
  • תגובות
התגובות סגורות