האם אפשר לבקש קהילה ספציפית מראש?

ניתן לבקש קהילה ספציפית מראש, אך אין מצד הסוכנות היהודית הבטחה לאפשר למועמד/ת את אותה קהילה. השמה בקהילה כוללת הרבה פרמטרים וצרכים שהמועמד/ת אינו מודע לה, כך שכל מקרה ייבחן לגופו.

  • תגובות
התגובות סגורות