האם אפשר לבחור מראש יעד מסוים לשליחות?

שאיפותיו של השליח לגבי יעד השליחות וסוג השליחות נלקחות בחשבון, אך לא ניתן להבטיח יציאה ליעד מסוים.
  • תגובות
התגובות סגורות