האם אפשר לבחור מראש יעד מסוים לשליחות?

אין אפשרות להתחיל בתהליך המיון כשהיציאה לשליחות מותנית ביציאה ליעד מסוים שנבחר מראש. שאיפותיו של השליח לגבי יעד השליחות וסוג השליחות נלקחות בחשבון, אך לא ניתן להבטיח יציאה ליעד מסוים בתחילת תהליך המיון.

  • תגובות
התגובות סגורות