במידה ועברתי סדנת מיון, כיצד מתבצע תהליך ההתאמה והשיבוץ למחנה קיץ?

תהליך ההתאמה והשיבוץ למחנה נעשה בהתאם ליכולות ולרקע של כל מועמד ובמקביל לדרישות המקצועיות שמוגדרות על ידי מחנות הקיץ המשתייכים לתנועות ולארגונים היהודיים השונים בצפון אמריקה. תהליך השיבוץ למחנה דורש סבלנות ואורך רוח. המחנה הוא המעסיק בפועל והוא זה שאחראי לאשר שיבוץ באופן סופי. יש להביא בחשבון ששינויים הם חלק מהתהליך ותכליתם לשבץ כל אחד ואחת במקום המתאים ביותר לפי ההתרשמות והיכולות - מבחינה מקצועית ואישית כאחד. רבים מן המועמדים מתראיינים ליותר ממחנה אחד במהלך התהליך, על מנת לוודא שנמצא להם השיבוץ המתאים ביותר. לרוב, לא ניתן לבקש מראש להשתבץ למחנה מסוים או אזור מסוים. יוצאים מן הכלל הם מועמדים שלהם כבר רקע וניסיון בעבודה במחנות קיץ בצפון אמריקה.
  • תגובות
התגובות סגורות