אם לא מצליחים להתקבל לקהילה מסוימת, יש אפשרות לנסות להתקבל לקהילות אחרות?

תהליך המיון מתחלק לשני חלקים. תהליך מיון שלב ראשון, הינו תהליך מיון להתאמה לשליחות בכלל. מי שעובר את כל השלבים מקבל מכתב ממערכת המיון שהוא סיים בהצלחה תהליך מיון שלב ראשון ועובר לשלב השני במיון. השלה השני במיון כולל ראיון מול נציגי קהילה שמגיעים לראיין פנים מול פנים בארץ או לחילופין באמצעות הסקייפ. מועמד/ת שלא עובר לקהילה מסוימת ונמצא מתאים על פי הפרופיל והנתונים שלו לצרכים ולדרישות של קהילה נוספת, יופנה לראיון נוסף.

  • תגובות
התגובות סגורות