Monthly archives: אפריל 2015

Entries found: 2
לפני שנה, ביום הזה – מתן סמובסקי

לפני שנה, ביום הזה – מתן סמובסקי

לפני שנה, ביום הזה הייתי בשליחות, רחוק מאוד מפה. אני זוכר שרציתי מאוד להיות פה, רציתי להרגיש את היום הזה, שהכל קופא מלכת, הכל דומם. more »קרא עוד

ומה אם הם לא יבואו לטקס? קשת רגב

ומה אם הם לא יבואו לטקס? קשת רגב

קשת רגב, שליחת הסוכנות היהודית, שנה שלישית, בהילל אונ' אלבני, ניו יורק ומה אם הם לא יבואו לטקס? ואם הם יבואו, מה אם הם פשוט more »קרא עוד