Monthly archives: נובמבר 2012

Entries found: 1
אופיר הכהן משתפת אותנו בחוויותיה כשליחה קהילתית במרכז ארצות הברית – קנזס.

אופיר הכהן משתפת אותנו בחוויותיה כשליחה קהילתית במרכז ארצות הברית – קנזס.

יום ראשון. השעה עוד לא אחת בצהריים, אך היום כבר מרגיש ארוך. בדיוק חזרתי הביתה מישיבת מורים באחד מבתי הכנסת הרפורמיים, בה העברתי מצגת היכרות more »קרא עוד