"זה לא רק מאבק על הלגיטימציה של מדינת ישראל, זה מאבק על חיזוק זהות יהודית וחינוך יהודי" – מתוך ישיבת ועדת החינוך של הכנסת

בחרנו להביא עבורכם קטעים מתוך ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, ה- 25.1.2011, יום שלישי, כ' בשבט תשע"א בנושא חינוך בתפוצות.     יו"ר  הועדה – אלכס מילר: נמצא כאן איתנו יושב-ראש הסוכנות היהודית, השר לשעבר, נתן שרנסקי, שייתן לנו סקירה על הפעילות של הסוכנות. אנחנו נדון גם על התוכניות שהמדינה משתתפת בהן, כמו חפציבה ותוכניות דומות, ובכך אני חושב שיש חשיבות רבה בפעילות שלנו בכל מה שקשור לחיזוק הזהות היהודית בתפוצות וכמובן אם אנחנו גם מצליחים בדרך זו להעלות את אותם צעירים שעוברים דרך המוסדות שהם מוסדות חינוך, מוסדות חינוך יהודיים, להעלות אותם לישראל, זה דבר מבורך ומצווה. מצווה גדולה. נתן שרנסקי: תודה רבה, כב' היושב-ראש. תודה על היוזמה. אני קודם כל מבקש ממנכ"ל הסוכנות, אלן הופמן, לדבר ולהתייחס יותר לתוכניות ספציפיות. אבל תרשו לי קודם כל כמה מילים של אידיאולוגיה, שבמקרה הזה, זה מאוד חשוב. היו ימים ולא רחוקים, למעשה אולי במשך שנים רבות, כאשר ראו כמעט סתירה בין פעילות חינוכית ופעילות למען העלייה. אני זוכר שהייתי במחתרת ברוסיה והיתה קבוצה קטנה של פעילים, אבל ברגע שיש קבוצה קטנה של יהודים, אז כבר יש הרבה ויכוחים ואז גם היה ויכוח האם צריך להשקיע את כל המאמץ, לשבור דלתות ברית-המועצות ולעלות, או להשקיע גם בחינוך. ואז המסר מישראל פתאום היה, ואני מדבר על מה שהיה לפני ‎35 שנה, ברור חד-משמעי, תפסיקו עם השטויות על החינוך, אנחנו מעוניינים בעלייה. וחינוך יכול למשוך, ליצור איזה שהיא אשליה שאפשר להיות יהודי גם במקום אחר, חוץ מאשר ישראל. ואחר-כך הייתי בוויכוח הזה כבר אפילו בתור שר בישראל הרבה פעמים, כאשר היו אומרים שאסור שחינוך יהיה תחליף לעלייה. מצד שני, יש לא מעט אנשים מאוד מכובדים, גם בארצות הברית, גם במקומות אחרים, שמוכנים להשקיע המון, גם לחינוך, גם לקשר עם ישראל, אבל רק לא לעלייה. כי מרגישים שהעלייה זה מה שמחליש את הקהילות. אני חושב שאנחנו עכשיו בשלב חדש, כאשר כבר שני הצדדים הבינו שיש קשר מאוד הדוק וטבעי בין חיזוק זהות יהודית, חינוך יהודי, ועלייה. למעשה, יהדות העולם הבינה שישראל חזקה זה הדבר היחידי שיכול להבטיח יהודיות שלהם וגם שולחים משלחות של צעירים כל הזמן לישראל, בשביל לחזק את הזהות היהודית. אבל גם מדינת ישראל הבינה שעם יהודי חזק בתפוצות זה נכס ולא חולשה. ועל בסיס זה, כל הרפורמה בסוכנות, זה למעשה לקשור עד כמה שאפשר יותר חזק, את כל הפעילות שלנו למען העלייה וכל הפעילות שלנו למען חיזוק זהות יהודית, וחינוך יהודי. ואנחנו עובדים במסגרות של חינוך פורמאלי, בתי-ספר בכל העולם וכאן כמובן יש הבדל אדיר, ענק, צריך להבין, בין בתי-ספר בעולם היהודי, שאנחנו עוזרים עם השליחים שלנו, אם זה בארגנטינה או אם זה בארצות-הברית, או חינוך פורמאלי בברית-המועצות לשעבר, שלא יהיה קיים אם אנחנו, מדינת ישראל, הסוכנות היהודית וארגונים אחרים, לא נעבוד. זאת אומרת, יש מקומות שאנחנו בונים מערכות חינוך ויש מקומות שאנחנו עוזרים בחינוך פורמאלי. בחינוך לא פורמאלי, אנחנו שולחים ‎1,500 שליחים למחנות קיץ בכל העולם, בחינוך לא פורמאלי. למעשה, הפעילות שלנו בקמפוסים באמריקה, שאנחנו מרחיבים מאוד, זה לא רק מאבק על הלגיטימציה של מדינת ישראל או נגד דה-לגיטימציה, זה מאבק על חיזוק זהות יהודית וחינוך יהודי גם בקמפוסים באמריקה וכמובן חוויה ישראלית, להביא לכאן ללימוד, ללימוד קצר, או ללימוד ארוך כמו לימוד במסגרת של מסע, שזה תוכנית שהיום אנחנו מביאים כמעט ‎11,000 יהודים צעירים ללמוד במשך שנה בישראל וחלק מהם עושה עלייה. רוסיה בכלל לא היתה בתוכנית כאשר פיתחו אותה, אבל היום יותר מ- ‎1,000 אנשים באים במסגרת מסע גם מברית-המועצות לשעבר. חצי מהם בערך עושה עלייה כתוצאה מזה, חצי מזה חוזר לברית-המועצות בשביל לחזק מוסדות יהודיים שם ובכלל, כל הספירלה, אנחנו רואים את זה כספירלה של חינוך, שמתחיל מבית-ספר או ממחנה קיץ, שנמשך עם ביקור קצר בישראל, שממשיך עם שנה של לימוד בישראל ובמקרים רבים יסתיים בעלייה. התגברנו על הפער הזה, על ההבנה שיש שני עולמות שונים של חינוך ועלייה, זה מאמץ משותף לחזק את המשפחה שלנו, היהודית, ולחזק כמובן את הקשר שלהם עם ישראל וכתוצאה מזה גם לחזק את העלייה.  

יושב ראש הסוכנות היהודית, מר נתן שרנסקי

  אלן הופמן: אני רוצה לציין שמתחת לגיל ‎25 יש היום בעולם היהודי בערך ‎4.2 מיליון יהודים. זה הדור הצעיר של העם היהודי, זה אוכלוסיית היעד. זה כולל את האוכלוסייה הצעירה בישראל. לפי הדמוגרף פרופ' סרג'יו דלפרגולה, מתחת לגיל ‎21 היום, הרוב המוחלט של צעירי העם היהודי חיים במדינת ישראל, זאת אומרת, זה שינוי ענק שקרה בעשרים השנים האחרונות שאני עצמי התחנכתי בתנועת נוער ציוני בדרום אפריקה, המאבק היה על מרכזיותה של מדינת ישראל, אולי המאבק הזה אידיאולוגית נמשך, אבל דמוגרפית, המאבק הזה הוכרע. זה בגלל יילודה נמוכה והתבוללות בתוך העם היהודי וילודה חיובית ועלייה שהסוכנות היהודית כמובן מובילה במדינת ישראל. זה הנתון הבסיסי. אני אנסה לסקור מאוד בקצרה את הפעילות של הסוכנות היהודית בחינוך היהודי בעולם. אני אתמקד בסוף אצל דוברי רוסית בחמ”ע, חבר המדינות העצמאיות, ברית המועצות לשעבר. כפי שאמר היושב-ראש של הסוכנות, הפעילות שלנו מתחלקת לעבודה בחינוך הפורמאלי וגם הבלתי פורמאלי. אני יודע שבוועדה הזאת, עיקר הדיונים של הוועדה הזאת, עוסקים בחינוך הפורמאלי במדינת ישראל, אבל עיקר הפעילות של הסוכנות היהודית הוא מתקיים בחינוך הבלתי פורמאלי, כי צריכים לזכור שאצל צעירי העם היהודי, החינוך הפורמאלי הוא וולונטארי. הורה צריך לקבל החלטה לשלוח את הילד שלו לבית-ספר יהודי, כאשר מדובר על הגולה הגדולה ביותר - ארצות-הברית, ש- ‎80% מצעירי העם היהודי שלא חיים בישראל, גרים שם. רק ‎15%, אחד משבעה צעירים של העם היהודי, הולכים לבתי-ספר יומיים, בתי-ספר יהודים. כשאתה מוריד מתוך זה את העולם החרדי והאורתודוכסי, אתה בעצם נמצא ב- ‎3% - 4% מכלל יהדות אמריקה, שולחים את הילדים שלהם לבתי-ספר יהודיים. אני רוצה לציין רק לדוגמה, רק לסבר את האוזן, שבתנועה הרפורמית בארצות-הברית, התנועה הגדולה ביותר מבחינת ההיקף שלה, יש ‎113,000 צעירים שנמצאים בבתי-ספר של אחר-הצהריים, בתי-ספר משלימים של התנועה הרפורמית, לפי סקר שנעשה בשנה שעברה, ‎54% מהילדים, מה- ‎113,000 ילדים האלו, חיים בבתים שרק הורה אחד יהודי. זה אחרי גיור ואחרי הכל, ‎54%. אז אני אומר את כל הדברים האלו, כדי לסבר את האוזן ולהבין כמה שמערכת החינוך היהודי בגולה, היא שונה ממערכת החינוך בארץ. אנחנו לא מדברים על מערכת צנטראלית, אנחנו מדברים על מערכת וולונטארית, אוטונומית, ולכן הרבה מאוד מהפעילות של הסוכנות, שהסוכנות היהודית היא הגורם הגדול ביותר בחינוך היהודי בעולם, ממוקד בחינוך הבלתי פורמאלי. והמשימה העיקרית היא איך, המשימה שלנו, אנחנו לא עוסקים באוריינות יהודית בסיסית, אנחנו לא חושבים שזה תפקידנו. אנחנו חושבים שהתפקיד הבלעדי שלנו זה איך לחבר את צעירי העם היהודי עם ישראל, כחלק מהזהות היהודית שלהם. איך ישראל היא חלק מהזהות היהודית של צעירי העם היהודי, מתוך זה יבוא עלייה, עלייה רק יבוא מאנשים שיש להם זהות יהודית חזקה ומצד שני, גם מי שלא מקבל החלטה לעלות לישראל, יהיה יהודי גאה, מחובר לישראל ומנהיג בתוך הקהילה. ....בשנים האחרונות, פיתחנו מודל של שליח צעיר שהולך לקהילה ועובד בקהילה במעין התנדבות, במשך שנה, יש לנו בעולם קרוב ל- ‎300. ביוזמה של נתן שרנסקי אנחנו מגדילים את מספר הצעירים הישראלים בקמפוסים. השנה יש לנו ‎38 שליחים ישראלים בקמפוסים, שבו יש אוכלוסייה יהודית גדולה, הכוונה בשנה הבאה להגיע ל- ‎60, שנה אחרי זה ל- ‎80 ולהגיע ולהתייצב על ‎100 צעירים ישראלים, בוגרי צבא, בוגרי אוניברסיטה בקמפוסים, כי שם יש את ההתקפה הגדולה ביותר על הזהות היהודית של צעירים. היו"ר אלכס מילר: הם מנהלים שם תאים סטודנטיאליים? אלן הופמן: הם מנהלים שם חיים סטודנטיאליים. היו"ר אלכס מילר: יש תאים? אלן הופמן: יש שם תאים ואני רוצה להזכיר לוועדה שיש לנו עוד שני פרויקטים שאנחנו שותפים עם מדינת ישראל, אחד זה תגלית, הסוכנות היהודית יחד עם הפדרציות והתורמים במדינת ישראל, והשני זה מסע. תגלית זה עשרה ימים, מסע זה ארבעה חודשים עד שנה. בשנה הבאה יהיו בארץ ‎11,000 צעירים במסגרת מסע. האנשים האלו באים מכל העולם. לפני שהתחלנו את הפרויקט הזה, לא היה אדם אחד דובר רוסית שבא לארץ לתוכנית של שנה. בשנה הקרובה, כפי שאמר היושב-ראש שרנסקי, יהיו ‎1,000 צעירים דוברי רוסית שבאים לישראל במסגרת מסע. אחוזי העלייה מאוד גבוהים משם. ‎30 עד ‎40 אחוז נשארים בארץ ועולים. כך שהפרויקט הזה הוא בעצם בונה את המנהיגות הציונית העתידית בעולם. ...גרמניה בשנים האחרונות נהפכה להיות יעד גדול מאוד של פעילות הסוכנות. הקהילה המקומית מכירה רק ב- ‎110,000 יהודים, כי הקהילה היהודית שופטת לפי ההלכה. הסוכנות היהודית הולכת לפי חוק השבות. לדעתנו, יש מעל ל- ‎200, 220,000 זכאי חוק השבות בגרמניה. אנחנו רואים אותם כאוכלוסייה בסיכון. ממשלת גרמניה פיזרה אותם ב- ‎92 מקומות, הם ייעלמו לעם היהודי, אם לא נתערב. אנחנו חושבים שצריך להביא אותם למחנות קיץ, אחרי זה מחנות קיץ בישראל, להביא אותם לתגלית, להביא אותם למסע, לפתח מנהיגות וחלק יעלו. ח"כ יעקב כץ: אם נצא מהמסגרות של העבודה שלנו, שאנחנו עובדים בעצם, כמו שאתה אומר, נתן, בקטן. אנחנו לא עובדים בגדול. בגלל בעיות תקציביות, בגלל בעיות של עובדים, בגלל בעיות של מורים. אילו היה ראש ממשלה יהודי, ראש ממשלת ישראל ניגש אליך ואומר לך - נתן, אנחנו נמצאים בעצם בשואה, בהתבוללות איומה, אנחנו מאבדים כל שנה, כמה יהודים? כמה יהודים מאבדים כל שנה? אלן הופמן: ‎500 ליום. ח"כ יעקב כץ: ‎500 ליום. זה פשוט מבהיל.... לקריאת הדו"ח המלא – אתר הכנסת -
  • תגובות
התגובות סגורות